0

Nyereményjáték

A BIODA nyár végi nyereményjátékának leírása:


A játék időtartama: 2019 július 17 - 2019 augusztus 31.

A játék feltétele: vásárlás a BIODA boltjában, vagy weboldalán.

Nyeremények: 

  • 1x CBD olaj
  • 2x bőrápoló olaj 
  • 5x illóolaj 
  • 10x BIODA 10%os kedvezményt biztosító kupon. 
    A kupon egyszeri felhasználhatóságot biztosít egy rendelés végösszegének mérséklésére.


A sorsolás időpontja: 2019 szeptember 11.
A nyereményjáték pontos szabályzata:

1: A BIODA ( Jaja Consulting Kft , 1033 Budapest, Harrer Pál utca 12) (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatarozott kizárt személyek körébe.

A játékban való részvétel feltétele, a játék időtartama alatt, legalább egy rendelés leadása a bioda.hu weboldalon, mely teljesítésre kerül, vagy személyesen boltunkban bármely termék megvásárlása. Míg személyes vásárlás esetén a helyszínen kell kitölteni a játék regisztrációs ívét, internetes rendelés teljesítésével, a rendelő automatikusan beregisztrálódik a játékba.

2: A játék 2019 július  17-én 00:00 órakor keződik és 2019 augusztus 31 23:59 óráig tart. A  játék időtartamának vége előtt leadott rendelések, abban az esetben kerülnek be a játékba, amennyiben sorsolás előtt, teljesítésre kerülnek. A játékosok tudomásul veszik, hogy a rendelések beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történtő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3: A sorsolás időpontja 2019 szeptember 11. A sorsolás gépi segítség igénybevételével történik. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardvare vagy sotfware bárminemű meghibásodoása következtében keletkezett hiba miatt.

4: A játék nyereményei:

-1db USA Medical CBD olaj (500mg, 30ml)

-2db Medinatural Argán Bőrápoló olaj (20ml)

-5db  Tulasi  illóolaj (10ml)

-10db 10%os kupon, mely egyszer használható fel egy rendelés leadásánál, így csökkentve a a vételár végösszegét

5: A szervező a nyereménysorsoláson összesen 17 nyertest és 2 tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos 7 napon belül nem válaszol a Szervező e-mailes megkeresésére.

4: A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

5:A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esten bármely, a jelen nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

6: A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyén felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére utazás költségei) a Játékost terhelik.

7: A játékból ki vannak zárva a Szervező Bioda JaJa Kft dolgozói, és ezen személyek Ptk. 8:1 paragrafus (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8: Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A játékban cselekvőképtelen személyek nem vehetnek részt.

9: A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás) a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért, vagy késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

10: A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

11: A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Bioda Jaja Kft.

Az a játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti 1033 Budapest, Harrer Pál utca 12, vagy az info@bioda.hu e-mail címen. A játékos ugyanilyen módon kérvényezheti adatai helyesbítését is. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul vesz, hogy

-amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges a jelen részvételi- és játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatai, vagy amennyiben azok törlésé kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizáráshoz vezet, valamint

-amennyiben a Szervezőnek a jogszabály kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelezettség után tud eleget tenni.